Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 19 września 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej

Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej

Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej

Procedura pozwala ustalić wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego według skali podatkowej.

Polski Ład – Wysokość PIT płaconego według skali podatkowej podatnik podatnik podatek PIT wynosi 17% podstawy obliczenia podatku minus 5100 zł podatek PIT wynosi 0 zł podatek PIT wynosi 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł podstawy obliczenia podatku podatnik oblicza roczną wysokość PIT czy podstawa obliczenia podatku przekroczyła 30.000 zł? czy podstawa obliczenia podatku przekroczyła 120.000 zł? nie tak nie tak

Krok: podatnik oblicza roczną wysokość PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych najczęściej pobiera się od podstawy jego obliczenia (ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy z26.07.1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z2021r. poz.1128 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.) według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1u.p.d.o.f.

Krok: czy podstawa obliczenia podatku przekroczyła 30.000 zł?