Polski Ład – Uznanie za przychody kwot płatności otrzymanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Uznanie za przychody kwot płatności otrzymanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Procedury
Status: Oczekująca
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Polski Ład – Uznanie za przychody kwot płatności otrzymanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Polski Ład – Uznanie za przychody kwot płatności otrzymanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Polski Ład – Uznanie za przychody kwot płatności otrzymanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Procedura pozwala ustalić, czy w związku z otrzymaniem płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego przedsiębiorca obowiązany jest rozpoznać podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód.

Polski Ład – Uznanie za przychody kwot płatności otrzymanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnik podatnik w związku z otrzymaniem płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnik ma obowiązek rozpoznać przychód podatnik nie ma obowiązku rozpoznania przychodu w związku z otrzymaniem płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnik otrzymał płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego czy płatność została otrzymana przez podatnika będącego przedsiębiorcą? czy płatność została otrzymana od konsumenta? czy płatność dotyczy transakcji o wartości przekraczającej 20.000 zł lub równowartości tej kwoty? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik otrzymał płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Od 1.01.2023 r. podatnicy otrzymujący płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego będą niekiedy obowiązani rozpoznawać z tego tytułu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody. Będzie to wynikać z przepisów art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Krok: czy płatność została otrzymana przez podatnika będącego przedsiębiorcą?

Wynikający z przepisów art. 14 ust. 2 pkt 22 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.p. obowiązek rozpoznawania przychodów będzie istnieć, jeżeli kwota płatności otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego dotyczyć będzie transakcji, o której mowa w dodawanym z dniem 1.01.2023 r. art. 7b ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.) – dalej u.p.k. Oznacza to m.in., że obowiązek ten będzie istnieć wyłącznie w przypadkach, gdy płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego otrzymywane są przez przedsiębiorców