Polski Ład – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na... - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Ład – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Ład – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procedura pozwala ustalić czy podatnik utracił prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski Ład – Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podatnik podatnik utracił prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów zagranicznych z końcem roku poprzedzającego rok wystąpienia zdarzenia podatnik utracił prawo do opodatkowania od początku roku podatkowego, w którym złożył oświadczenie podatnik nie utracił prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów zagranicznych podatnik wybrał opodatkowanie przychodów zagranicznych w formie ryczałtu czy podatnik złożył oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w terminie do końca stycznia roku podatkowego? czy podatnik przeniósł miejsce zamieszkania poza terytorium Polski? czy podatnik w terminie wpłacił w całości ryczałt za rok podatkowy? czy podatnik poniósł wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej? tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: podatnik wybrał opodatkowanie przychodów zagranicznych w formie ryczałtu

Od 1.01.2022 r. podatnicy przenoszący miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania przychodów zagranicznych w formie ryczałtu (dalej nazywanego ryczałem od przychodów zagranicznych).

Więcej na temat tej formy opodatkowania – zob. procedura Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisami art. 30o ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., zostały określone cztery przypadki, w których podatnicy tracą prawo do opodatkowania w tej formie.

Krok: czy podatnik złożył oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w terminie do końca stycznia roku podatkowego?

Pierwszy przypadek, w którym podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem ma miejsce, jeżeli podatnik w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem (zob. art. 30o pkt 1 u.p.d.o.f.).