Polski Ład – Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Ład – Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Ład – Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polski Ład – Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podatnik podatnik może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych podatnik nie podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, na skutek czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu czy podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Polski przez co najmniej 5 z 6 lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? czy do końca stycznia roku następującego po roku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podatnik złożył urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem tak nie tak nie

Krok: podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, na skutek czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Od 1.01.2022 r. podatnicy przenoszący miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania przychodów zagranicznych w formie ryczałtu (dalej nazywanego ryczałem od przychodów zagranicznych). Warunki i zasady opodatkowania w tej formie zawierają przepisy art. 30j–30p ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych podlegać mogą podatnicy spełniający łącznie dwa warunki.

Krok: czy podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Polski przez co najmniej 5 z 6 lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Pierwszym warunkiem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów zagranicznych jest, aby podatnik nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zob. art. 30j ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.).