Krywan Tomasz, Polski Ład – Rezygnacja ze zwolnienia od podatku usług finansowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Rezygnacja ze zwolnienia od podatku usług finansowych

Polski Ład – Rezygnacja ze zwolnienia od podatku usług finansowych

Polski Ład – Rezygnacja ze zwolnienia od podatku usług finansowych

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma obowiązek zapłacić za dany rok podatkowy minimalny podatek dochodowy.

Polski Ład – Rezygnacja ze zwolnienia od podatku usług finansowych podatnik podatnik podatnik wybrał opodatkowanie usług finansowych podatnik nie może zrezygnować ze zwolnienia od VAT usług finansowych podatnik zamierza zrezygnować ze zwolnienia od VAT usług finansowych czy podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT? złożenie w teminie pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania usług finansowych tak nie

Krok: podatnik zamierza zrezygnować ze zwolnienia od VAT usług finansowych

Przepisami art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., są określone zwolnienia od VAT obejmujące szeroko rozumiane usługi finansowe. Do końca 2021 r. zwolnienia wynikające z tych przepisów obowiązywały bezwzględnie.

Z początkiem 2022 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie, gdyż zostały dodane przepisy umożliwiające podatnikom rezygnację ze stosowania wskazanych zwolnień od VAT do świadczenia usług finansowych na rzecz podatników i wybrać ich opodatkowanie VAT (według stawki podstawowej wynoszącej 23%). Możliwość tę przewiduje art. 43 ust. 22 u.p.t.u.

Krok: czy podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT?

Z art. 43 ust. 22 pkt 1 u.p.t.u. wynika, że z opodatkowania usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 u.p.t.u., mogą zrezygnować wyłącznie podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W przypadku podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni rezygnacja taka nie jest możliwa.