Krywan Tomasz, Polski Ład – Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Polski Ład – Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Polski Ład – Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Procedura pozwala ustalić czy sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu, który wcześniej podatnik wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Polski Ład – Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu podatnik podatnik przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie powstaje czy upłynęło 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wykupu samochodu z leasingu? czy upłynęło 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z działalności gospodarczej? powstaje podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z działalności gospodarczej czy samochód został przed sprzedażą wycofany z działalności gospodarczej? powstaje podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z innych źródeł podatnik sprzedaje wykupiony z leasingu samochód, który wcześniej wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej czy samochód został wykupiony na cele prywatne? czy samochód został wykupiony przed 1.01.2022 r.? czy upłynęło 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca wykupu samochodu z leasingu? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik sprzedaje wykupiony z leasingu samochód, który wcześniej wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Bardzo często podatnicy zamiast kupować samochody decydują się na ich użytkowanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu. Najczęściej są to umowy tzw. leasingu operacyjnego, które kończą się wykupem będących ich przedmiotem samochodów przez leasingobiorców. Skutkiem sprzedaży takich wykupionych z leasingu samochodów może być powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Krok: czy samochód został wykupiony na cele prywatne?

Nawet jeżeli umowę leasingu operacyjnego osoba fizyczna zawarła jako przedsiębiorca, dopuszczalny jest wykup przedmiotu leasingu na cele prywatne tej osoby. Dotyczy to również wykupu z leasingu samochodów osobowych. Wykup samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego na cele prywatne osoby fizycznej powoduje, że samochód ten nie staje się składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tę osobę.