Polski Ład – Powstanie grupy VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Powstanie grupy VAT

Procedury
Status: Oczekująca
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Polski Ład – Powstanie grupy VAT

Polski Ład – Powstanie grupy VAT

Polski Ład – Powstanie grupy VAT

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje możliwość stworzenia grupy VAT oraz wskazuje co należy uczynić, aby powstała grupa VAT.

Polski Ład – Powstanie grupy VAT podatnik podatnik utworzenie grupy VAT nie jest możliwe zarejestrowanie grupy VAT jako podatnika VAT (ew. zawiadomienie o braku rejestracji) podatnicy chcą utworzyć grupę VAT czy podatnikami są podatnicy posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju? czy podatnicy są sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie? zawarcie umowy o utworzeniu grupy VAT złożenie zgłoszenia rejestracyjnego przez przedstawiciela grupy VAT tak nie tak nie

Krok: podatnicy chcą utworzyć grupę VAT

Do 31.12.2022 r. podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjni są zmuszeni do rozliczania VAT odrębnie. W konsekwencji, m.in. dokonywane między nimi czynności musiały być dokumentowane fakturami VAT, a każdy z nich musiał odrębnie składać plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję.

W celu zmiany tego stanu rzeczy z dniem 1.01.2023 r. zostanie umożliwione tworzenie przez powiązanych ze sobą podatników tzw. grup VAT. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej Polski Ład, „grupę VAT można opisać jako prawną formę współdziałania do celów VAT. Jako szczególny rodzaj podatnika istnieje ona tylko do celów VAT. Choć każdy członek grupy zachowuje swoją formę prawną to utworzeniu grupy do celów VAT nadaje się nadrzędne znaczenie (na gruncie u.p.t.u.) w stosunku do form prawnych przewidzianych np. w prawie cywilnym lub w prawie spółek. Tak więc po przystąpieniu do grupy VAT, jakakolwiek możliwa, istniejąca jednocześnie forma prawna członka grupy traci znaczenie do celów VAT, a członek grupy staje się częścią nowego odrębnego podatnika VAT – grupy VAT”.

Krok: czy podatnikami są podatnicy posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju?

Z art. 15a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., wynika, że grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub

2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.