Polski Ład – Odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Polski Ład – Odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych

Polski Ład – Odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych

Polski Ład – Odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych

Procedura pozwala ustalić wysokość podlegających odliczeniu od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych oraz wskazuje sposób dokonywania tego odliczenia.

Polski Ład – Odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych podatnik podatnik odliczeniu od dochodu podlega całość zapłaconych przez podatnika składek odliczeniu od dochodu podlega część zapłaconych przez podatnika składek w wysokości 300 zł podatnik opłaca składki członkowski na rzecz związków zawodowych czy kwota zapłaconych składek przekracza w roku 300 zł? nie tak

Krok: podatnik opłaca składki członkowski na rzecz związków zawodowych

Z dniem 1.01.2022 r. został dodany art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., umożliwiający odliczanie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł.

Krok: czy kwota zapłaconych składek przekracza w roku 300 zł?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2c u.p.d.o.f. odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł.