Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń

Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń

Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń

Procedura pozwala ustalić, czy dany pojazd jest pojazdem uprawniającym do pełnych odliczeń.

Krok: potrzeba ustalenia, czy dany pojazd uprawnia do dokonywania pełnych odliczeń

W świetle przepisów art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., pojazdy dzielą się będą na dwie grupy:

1) pojazdy uprawniające do pełnych odliczeń, tj. pojazdy, w których przypadku kwotę podatku naliczonego od wydatków ich dotyczących stanowi cała kwota podatku (w szczególności z faktur dokumentujących te wydatki), oraz

2) pozostałe pojazdy, tj. pojazdy, w których przypadku kwota podatku naliczonego od wydatków ich dotyczących ograniczona jest do 50% podatku (w szczególności z faktur dokumentujących te wydatki).

Krok: czy pojazd jest pojazdem samochodowym w rozumieniu VAT

Pojazdami uprawniającymi do częściowych odliczeń mogą być tylko pojazdy samochodowe w rozumieniu VAT (tj. w rozumieniu określonym w art. 2 pkt 34 u.p.t.u.).

Odnośnie tego, jakie pojazdy są pojazdami samochodowymi w rozumieniu VAT - zob. procedura Pojazdy samochodowe w rozumieniu VAT.