Podział kompetencji w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Podział kompetencji w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Podział kompetencji w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej

Podział kompetencji w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej

Podział kompetencji w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej

Podział kompetencji w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej PSA akcjonariusze dyrektorzy PSA akcjonariusze dyrektorzy umowa spółki przewiduje ustanowienie rady dyrektorów czy umowa spółki przewiduje podział dyrektorów na wykonawczych i niewykonawczych? wprowadzenie podziału na dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych brak podziału na dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych czy w spółce uchwalono regulamin rady dyrektorów? czy regulamin przewiduje podział dyrektorów na wykonawczych i niewykonawczych? czy dyrektorzy podjęli uchwałę wprowadzającą podział dyrektorów na wykonawczych i niewykonawczych? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: umowa spółki przewiduje ustanowienie rady dyrektorów

W prostej spółce akcyjnej możliwe jest dwojakie ukształtowanie struktury organów. Model dualistyczny zakłada funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej, a model monistyczny funkcjonowanie rady dyrektorów.

Krok: czy umowa spółki przewiduje podział dyrektorów na wykonawczych i niewykonawczych?

W spółkach, w których ustanowiono radę dyrektorów, można delegować niektóre albo wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora albo niektórych dyrektorów (dyrektorzy wykonawczy). Dyrektorzy niebędący dyrektorami wykonawczymi (dyrektorzy niewykonawczy) sprawują stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. Delegacja taka może mieć miejsce m.in. w umowie spółki.