Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Podwyższenie sumy komandytowej

Podwyższenie sumy komandytowej

Podwyższenie sumy komandytowej

Procedura wskazuje na możliwość podwyższenia sumy komandytowej.

Krok: zaistnienie warunków do podwyższenia sumy komandytowej

Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych szczególnych reguł związanych z podwyższeniem sumy komandytowej (por. art. 113 k.s.h.).

Zmiana sumy komandytowej polegająca na jej podwyższeniu jest korzystna z punktu widzenia wierzycieli spółki, samej spółki i pozostałych wspólników (A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998, s. 110). Z oczywistych powodów podwyższenie sumy komandytowej jest natomiast dla samego komandytariusza mniej korzystne niż jej obniżenie (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 113 k.s.h., LEX/el. 2013).

Krok: czy umowa spółki przewiduje podwyższenie sumy komandytowej?

Podwyższenie sumy komandytowej może nastąpić:

– na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki;

– przez zmianę umowy spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?