Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych spółki

Procedura ma na celu przedstawienie zasad podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych spółki.

Krok: zaistnienie warunków do podwyższenia kapitału zakładowego

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnia się dwa rodzaje podwyższenia: zwykłe, połączone z wnoszeniem wkładów oraz szczególne - bez wkładów (por. A. Kidyba, Komentarz do art. 260 k.s.h., LEX/el. 2013). Podział ten odzwierciedla możliwe sposoby finansowania podwyższenia kapitału zakładowego - źródłem tego finansowania mogą być wkłady albo zysk wygospodarowany przez spółkę. W tym drugim przypadku podwyższenie ma charakter „papierowy” ponieważ polega na zmianie pozycji w bilansie (por. A. Kidyba, ibidem). Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitalizacji rezerw może nastąpić jedynie poprzez zmianę umowy spółki (A. Nowacki, Procedura podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki (cz. 1.), Pr. Spółek 2009, nr 12, s. 2 i n.; A. Herbet [w:] S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego, t. 17A, Warszawa 2010, s. 222).

Warunkiem podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych jest zysk spółki, który nie został podzielony pomiędzy wspólników (ani rozdysponowany w inny sposób). Zysk ten, ilekroć zasila istniejący w spółce kapitał zapasowy lub fundusz rezerwowy, może stanowić źródło finansowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Krok: czy w spółce zostały utworzone kapitały zapasowe lub fundusze rezerwowe?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?