Ziółkowski Paweł, Podróż służbowa a podróż szkoleniowa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r.
Autorzy:

Podróż służbowa a podróż szkoleniowa

Podróż służbowa a podróż szkoleniowa

Podróż służbowa a podróż szkoleniowa

Czy podróż szkoleniowa to podróż służbowa? To pytanie zadają sobie często pracodawcy. Problem jest o tyle istotny, że w zależności od odpowiedzi na to pytanie inaczej kształtują się prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika oraz obowiązują inne zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe. Podstawowe różnice, to:

1. Podróż służbowa i podróż szkoleniowa to dwa różne typy podróży pracowniczych.

2. Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe przy podróżach służbowych są limitowane.

3. Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe przy podróżach szkoleniowych nie są limitowane.

3. Z tytułu podróży służbowej pracownikowi należą się określone świadczenia.

4. Z tytułu podróży szkoleniowej pracownikowi mogą być przyznane określone świadczenia.

Podróż służbowa a podróż szkoleniowa pracodawca pracodawca czy rozliczenia następują na podstawie przepisów o podróżach służbowych? zawarcie umowy z pracownikiem rozliczenie podróży służbowej rozliczenie podróży szkoleniowej wypłata świadczeń rozliczenie świadczeń zastosowanie zwolnień podatkowo ubezpieczeniowych według zasad wewnętrznych wypłata świadczeń według przepisów ustalenie katalogu świadczeń czy wyjazd jest podróżą służbową? skierowanie pracownika na wyjazd pracowniczy zastosowanie zwolnień podatkowo ubezpieczeniowych podróż służbowa podróż szkoleniowa tak nie tak nie

Krok: skierowanie pracownika na wyjazd pracowniczy

Podróże pracownicze mają różny charakter i różny cel. Pomijając podróże pracowników mobilnych, u których wykonywanie pracy polega na przemieszczaniu się (np. kierowca ciężarówki, motorniczy pociągu), podróż ma najczęściej charakter delegacji (podróży służbowej). Delegacją nazywane są też często wyjazdy powiązane z nauką. Tymczasem okazuje się, że każdy z tych wyjazdów ma inny charakter, cel, podstawę prawną, zasady ustalania świadczeń itd.

Krok: podróż służbowa

Ogólno obowiązujące przepisy nie zawierają definicji podróży służbowej (delegacji). Stanowią one jedynie, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 k.p.).

WAŻNE!

Na podróż służbową składają się 3 elementy:

1) pracownik musi otrzymać polecenie wyjazdu służbowego,

2) podczas wyjazdu musi wykonywać zadanie służbowe,

3) wyjazd musi być poza siedzibę lub inne miejsce wykonywania działalności gospodarczej.