Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Procedura przedstawia warunki konieczne do spełnienia dla podmiotów zwracających VAT podróżnym.

Krok: warunki formalne dla sprzedawców

Zwrotu podatku podróżnym z tytułu zakupu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej, mogą dokonywać podmioty spełniający poniższe warunki:

1) są zarejestrowanymi podatnikami podatku;

2) prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;

3) sprzedaż u tych podatników nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Krok: czy sprzedawca zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku?

Istnieją dwie możliwości zwrotu podatku:

1) podatek zwraca samodzielnie sprzedawca;

2) sprzedawca zawiera umowę na zwrot podatku z uprawnionym podmiotem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację