Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym - OpenLEX

Balicka Patrycja, Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym

Procedura przedstawia warunki konieczne do spełnienia dla podmiotów zwracających VAT podróżnym.

Podmioty uprawnione do zwrotu VAT podróżnym podatnik podatnik brak zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków warunek formalny podmiot nieuprawniony do zwrotu podatku wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia podmiot uprawniony do zwrotu podatku czy sprzedawca spełniał warunek obrotu w momencie sprzedaży? podatnik nieuprawniony do zwrotu podatku warunki formalne dla podmiotów zaświadczenie stwierdzające spełnienie warunków warunki formalne dla sprzedawców podmiot uprawniony do zwrotu podatku na kolejny okres czy sprzedawca zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku? sprzedawca, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku obowiązki sprzedawcy czy obroty sprzedawcy przekroczyły w ubiegłym roku 400.000 zł? spełniony niespełniony tak nie spełnione niespełnione spełnione niespełnione tak nie tak nie

Krok: warunki formalne dla sprzedawców

Zwrotu podatku podróżnym z tytułu zakupu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej, mogą dokonywać podmioty spełniający poniższe warunki:

1) są zarejestrowanymi podatnikami podatku;

2) prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;

3) sprzedaż u tych podatników nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Krok: czy sprzedawca zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku?

Istnieją dwie możliwości zwrotu podatku:

1) podatek zwraca samodzielnie sprzedawca;

2) sprzedawca zawiera umowę na zwrot podatku z uprawnionym podmiotem.