Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Procedura ma na celu wskazanie jakie podmioty są uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową (WIS).

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS

Z dniem 1.11.2019 r. weszło w życie większość przepisów dotyczących tzw. wiążących informacji stawkowych (WIS). Są to decyzje zawierające, m.in. wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na wniosek. Uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS są trzy grupy podmiotów.

Krok: czy podmiot jest podatnikiem posiadającym NIP?

Pierwszą grupę podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS stanowią podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej – zob. art. 42b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u. Do grupy tej należą również posiadający ten numer podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?