Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową - OpenLEX

Krywan Tomasz, Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową

Procedura ma na celu wskazanie jakie podmioty są uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową (WIS).

Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową podmiot podmiot podmiot może wnioskować o wydanie WIS podmiot nie może wnioskować o wydanie WIS istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS czy podmiot jest podatnikiem posiadającym NIP? czy podmiot dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług? czy podmiot jest zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych? tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS

Na podstawie art. 42b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy mogą wnioskować o wydanie tzw. wiążących informacji stawkowych (WIS). Są to decyzje zawierające, m.in. wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na wniosek. Uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS są trzy grupy podmiotów.

Krok: czy podmiot jest podatnikiem posiadającym NIP?

Pierwszą grupę podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS stanowią podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej – zob. art. 42b ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Do grupy tej należą również posiadający ten numer podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku.