Krywan Tomasz, Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS

Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS

Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS

Procedura przedstawia kto może zostać ustanowiony w Polsce pośrednikiem na potrzeby procedury IOSS.

Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS podmiot podmiot czy podmiot jest uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (warunek w praktyce nieobowiązujący)? podmiot może zostać ustanowiony pośrednikiem na potrzeby procedury IOSS podmiot nie może zostać ustanowiony pośrednikiem na potrzeby procedury IOSS potrzeba ustalenia, czy dany podmiot może zostać ustanowiony pośrednikiem na potrzeby procedury IOSS czy podmiot jest zarejestrowany jako podmiot VAT czynny? czy podmiot posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności? czy podmiot przez ostatnie 24 miesiące zalegał z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w stopniu przekraczającym – odrębnie w każdym podatku – odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach? czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy osoba fizyczna mająca zostać ustanowiona pośrednikiem lub osoba fizyczna związana z podmiotem mającym zostać ustanowionym pośrednikiem została skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: potrzeba ustalenia, czy dany podmiot może zostać ustanowiony pośrednikiem na potrzeby procedury IOSS

Z dniem 1.07.2021 r. do przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., została wprowadzona szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli procedura IOSS (zob. również procedura Procedura IOSS.

Podatnicy korzystający z tej procedurą mogą, a niekiedy muszą (zob. procedura Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS) być reprezentowani przez pośredników.

Jako pośrednicy mogą być ustanowione podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), które spełniają określone przepisami art. 138c ust. 2 u.p.t.u. warunki.

Krok: czy podmiot jest zarejestrowany jako podmiot VAT czynny?

Pierwszym warunkiem jest, aby podmiot mający zostać ustanowiony pośrednikiem był zarejestrowany jako podmiot VAT czynny (zob. art. 138c ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.).