Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Podmiot powiązany – pojęcie

Podmiot powiązany – pojęcie

Podmiot powiązany – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy podmioty są ze sobą powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych

Od 1.01.2019 r. obowiązują nowe przepisy określające podmioty powiązane w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym. Wymieniają one pięć grup podmiotów powiązanych.

Krok: czy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na co najmniej inny podmiot?

Pierwszą grupę podmiotów powiązanych są podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot – zob. art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Odnośnie do pojęcia wywierania znaczącego wpływu (zob. procedura Wywieranie znaczącego wpływu – pojęcie).