Łyjak Grzegorz, Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych do pracy za granicę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych do pracy za granicę

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych do pracy za granicę

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych do pracy za granicę.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 u.s.u.s. oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a u.ś.o.z. osoby fizyczne, które na obszarze RP są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, co do zasady zawsze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Z przepisów wynika, że pracownik podlega obowiązkowi tych ubezpieczeń w okresie od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego z tytułu umowy o pracę powstaje nawet wówczas, gdy pracownik posiada inne tytuły do ubezpieczeń np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, prowadzenie działalności gospodarczej, umowa o pracę u innego pracodawcy. Z drugiej jednak strony fakt pozostawania w stosunku pracy może mieć wpływ na obowiązek ubezpieczeń społecznych z innych tytułów, o ile podstawa wymiaru składek z umowy o pracę jest równa co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę np. umowa zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej.

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pracowników delegowanych do pracy za granicę pracodawca pracodawca zgłoszenie do ZUS dokonywanie potraceń składek z wynagrodzenia pracownika pracownik nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę brak zgłoszenia do ZUS ustalenie czy pracownik podlega ubezpieczeniom podpisanie umowy o pracę z pracownikiem delegowanym przekazanie umowy umieszczenie umowy w aktach osobowych czy pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym? pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tak nie

Krok: podpisanie umowy o pracę z pracownikiem delegowanym

Pracodawca dokonuje wyboru formy zatrudnienia pracownika, jedną z form zatrudnienia pracownika może być umowa o pracę.

Krok: przekazanie umowy

Po podpisaniu umowy pracodawca jeden egzemplarz pozostawia w aktach osobowych pracownika, natomiast drugi egzemplarz umowy przekazuje pracownikowi.