Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2016 r.
Autor:

Podjęcie zawodu fizjoterapeuty po okresie 5-letniej przerwy

Podjęcie zawodu fizjoterapeuty po okresie 5-letniej przerwy

Podjęcie zawodu fizjoterapeuty po okresie 5-letniej przerwy

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat ma prawo powrotu do zawodu po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków. Niniejsza procedura wskazuje kroki, jakie musi podjąć fizjoterapeuta w celu skutecznego powrotu do wykonywania czynności zawodowych po przerwie.

Krok: decyzja o powrocie do zawodu

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) - dalej u.z.f. - fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat ma prawo powrotu do zawodu po spełnieniu określonych warunków.

Krok: przygotowanie zawiadomienia

O swoim zamiarze podjęcia czynności zawodowych fizjoterapeuta ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Fizjoterapeutów (art. 11 ust. 1 u.z.f.).

Krok: przygotowanie programu przeszkolenia

Fizjoterapeuta powracający do zawodu ma obowiązek odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie, którego miejsce, czas trwania i program określa KRF (art. 11 ust. 12 u.z.f.).

Krok: odbycie przeszkolenia

Przeszkolenie odbywa się pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, którego wskazuje kierownik podmiotu leczniczego, w którym odbywa się przeszkolenie. Przeszkolenie może odbyć się również u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić szkolącego się fizjoterapeutę (art. 11 ust. 13 u.z.f.).

Krok: podjęcie czynności zawodowych

Po odbytym przeszkoleniu fizjoterapeuta ma prawo podjąć na nowo czynności zawodowe z zakresu fizjoterapii (art. 11 ust. 1 u.z.f.).