Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Podjęcie na nowo ukończonej egzekucji w sprawach o naruszenie posiadania

Podjęcie na nowo ukończonej egzekucji w sprawach o naruszenie posiadania

Podjęcie na nowo ukończonej egzekucji w sprawach o naruszenie posiadania

Opisane postępowanie dotyczy tylko wyroków wydanych w odrębnym postępowaniu procesowym o naruszenie posiadania (art. 478–479 k.p.c.) oraz postanowień o udzieleniu zabezpieczenia wydanych w takim postępowaniu. Nie dotyczy przy tym egzekucji wyroków orzekających tylko o zaniechaniu naruszeń, a więc podlegających wykonaniu na podstawie art. 1051 k.p.c. (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1967 r., III CZP 80/67, OSNCP 1968, nr 5, poz. 86).

Krok: wniosek o podjęcie egzekucji na nowo

Wierzyciel może żądać ponownego podjęcia egzekucji wielokrotnie - w każdym wypadku ponownego dokonania przez dłużnika zmiany sprzecznej z treścią tytułu wykonawczego, jeżeli nie upłynęło sześć miesięcy od ukończenia ostatniej egzekucji.

Krok: czy upłynęło sześć miesięcy od ukończenia egzekucji?

Termin przewidziany dla zgłoszenia żądania, jest terminem prekluzyjnym prawa materialnego, a więc nie podlega przywróceniu (tak też H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 219, D. Zawistowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 257; odmiennie E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 1998, s. 224).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację