Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Podejmowanie czynności przed podjęciem lub wznowieniem postępowania przygotowawczego

Podejmowanie czynności przed podjęciem lub wznowieniem postępowania przygotowawczego

Podejmowanie czynności przed podjęciem lub wznowieniem postępowania przygotowawczego

Przed wydaniem postanowienia o podjęciu lub wznowieniu, prokurator może przedsięwziąć osobiście lub zlecić Policji dokonanie niezbędnych czynności dowodowych w celu sprawdzenia okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia (art. 327 § 3 k.p.k.).

Krok: okoliczności uzasadniające podjęcie lub wznowienie umorzonego postępowania

Okoliczności uzasadniające podjęcie na nowo lub wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego mogą zostać wskazane w stosownym wniosku stron. W takim wypadku przed podjęciem decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo lub wznowienia umorzonego postępowania, prokurator może uznać za konieczne sprawdzenie tych okoliczności, które miałyby uzasadnić taką decyzję.

Krok: czy zachodzi potrzeba podjęcia czynności sprawdzających?

To, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia tych czynności, jest pozostawione uznaniu prokuratora uprawnionego do wydania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo lub wznowienia postępowania. Nie ma żadnych ustawowych przesłanek warunkujących podjęcie takich czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację