Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Podatnicy uprawnieni do korzystania ze stawki 9%

Podatnicy uprawnieni do korzystania ze stawki 9%

Podatnicy uprawnieni do korzystania ze stawki 9%

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9%.

Krok: podatnik ustala czy jest uprawniony do korzystania z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9%

Co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany według stawki 19% (zob. art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm. – dalej u.p.d.o.p.). Niektórzy podatnicy mogą jednak korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9% (zob. art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.).

Krok: czy podatnik uzyskuje przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych?

Według stawki 9% opodatkowane mogą być wyłącznie przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych (zob. art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.). Powoduje to, że podatnicy, którzy nie uzyskują takich przychodów (dochodów) nie mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 9%.