Krywan Tomasz, Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS

Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS

Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS

Procedura pozwala ustalić, czy dany podatnik jest uprawniony do korzystania z procedury IOSS.

Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS podatnik podatnik podatnik może korzystać z procedury IOSS podatnik może korzystać z procedury IOSS tylko, jeżeli będzie reprezentowany przez pośrednika podatnik zamierza korzystać z procedury IOSS czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE? czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Norwegii lub Wielkiej Brytanii i sprzedaży na odległość towarów importowanych dokonuje wyłącznie z terytorium państwa siedziby działalności gospodarczej? tak nie tak nie

Krok: podatnik zamierza korzystać z procedury IOSS

Przepisami art. 138a–138h ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli tzw. procedura IOSS (zob. również procedura Procedura IOSS).

Podatnicy korzystający z tej procedury VAT z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczają za pośrednictwem tzw. państwa członkowskiego identyfikacji. Podatników uprawnionych do korzystania z tej procedury określają przepisy art. 138b u.p.t.u.

Krok: czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE?

Pierwszą grupę podatników uprawnionych do korzystania z procedury IOSS stanowią podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Podatnicy tacy mogą korzystać z procedury IOSS bez konieczności ustanowienia pośrednika.