Musiał Krzysztof J., Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS

Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS

Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłaca się składki ZUS. Obciążenia z tytułu składek są częściowo neutralizowane poprzez możliwość uwzględnienia składek przy rozliczaniu podatku, co przekłada się na wysokość PIT. Zasady podatkowego rozliczenia składek zależne są przede wszystkim od ich rodzaju.

Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS podatnik podatnik składki na ubezpieczenia społeczne koszt lub odliczenie składka na ubezpieczenie zdrowotne (!) zaliczenie  w koszty uzyskania składka na Fundusz Pracy brak możliwości rozliczenia składek odliczenie od dochodu (przychodu) zaliczenie w koszty uzyskania brak odliczenia decyzja podatnika częściowe odliczenie uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej zapłata składek rodzaj składek ZUS podatek liniowy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych inne formy opodatkowania składki zapłacone składki niezapłacone

Krok: uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy indywidualni i wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych (zwani dalej przedsiębiorcami) zobowiązani są, co do zasady, opłacać składki ZUS (przynajmniej składkę zdrowotną). Możliwe jest jednak, że obowiązek ubezpieczeniowy nie powstanie w Polsce - będzie tak np. w przypadku wykonywania pracy za granicą i działalności gospodarczej w Polsce (zob. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. Urz. UE L 2004 r. Nr 166, poz. 1). Dla celów naszej procedury przyjmijmy, że składki są płacone w Polsce.

Krok: zapłata składek

Skutki podatkowe wywołują jedynie składki faktycznie zapłacone do ZUS - samo naliczenie składek jest niewystarczające. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni gromadzić dowody zapłaty składek, aby móc udokumentować, ile wydali.