Musiał Krzysztof J., Podatkowe konsekwencje wyjazdów pracowniczych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Autorzy:

Podatkowe konsekwencje wyjazdów pracowniczych

Podatkowe konsekwencje wyjazdów pracowniczych

Podatkowe konsekwencje wyjazdów pracowniczych

Pracę nie zawsze wykonuje się w jednym miejscu. Wyjazdy pracownicze to najczęściej podróże służbowe, ale nie zawsze. Mogą to być bowiem wyjazdy szkoleniowe, podróżowanie w ramach obowiązków pracowniczych lub oddelegowanie.

Podatkowe konsekwencje wyjazdów pracowniczych płatnik płatnik wyjazd w ramach zwykłych obowiązków pracowniczych delegacja wyjazd wykraczający poza zwykłe obowiązki pracownicze (!) zwolnienie  dotyczące  delegacji (!) konieczność  opodatkowania  świadczeń cel wyjazdu pracownicy niebędący kierowcami kierowcy oddelegowanie (!) zwolnienia  dotyczące  oddelegowania wyjazd pracowniczy wyjazd w celu świadczenia pracy wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnienie dotyczące wyjazdów szkoleniowych wyjazd krajowy wyjazd zagraniczny wyjazd jako element pracy wyjazd jako wyjątek

Krok: wyjazd pracowniczy

Przedmiotem niniejszej procedury są wyjazdy pracownicze. Poza jej zakresem są „wyjścia na miasto”, czyli wykonywanie obowiązków pracowniczych w innym miejscu niż zazwyczaj, ale w ramach tej samej miejscowości.

Krok: cel wyjazdu

Podatkowe skutki wyjazdów pracowniczych zależą przede wszystkim od celu wyjazdu.