Musiał Krzysztof J., Pisma procesowe przed sądem I instancji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autor:

Pisma procesowe przed sądem I instancji

Pisma procesowe przed sądem I instancji

Pisma procesowe przed sądem I instancji

Procedura opisuje wymogi formalne związane z pismami procesowymi składanymi w postępowaniu przed sądami I instancji

podatnik podatnik za pośrednictwem pełnomocnika podatnik wnosi pismo (!) złożenie pisma  do sądu w związku z trwającym postępowaniem strona uznała za zasadne sformułować nowe wnioski bądź oświadczenia sformułowanie pisma procesowego (!) pierwsze pismo  procesowe  w sprawie następne pismo w sprawie wniesienie pisma bezpośrednio przez podatnika, bądź za pośrednictwem pełnomocnika pierwsze pismo procesowe w sprawie następne pismo w sprawie za pośrednictwem pełnomocnika osobiście

Krok: w związku z trwającym postępowaniem strona uznała za zasadne sformułować nowe wnioski bądź oświadczenia

W związku z postępowaniem sądowoadministracyjnym strona może składać pisma procesowe. Takim pismem jest również skarga wszczynająca to postępowanie. Ustawodawca uznał za zasadne ustalić minimalne wymogi formalne związane z pismem procesowym.

Krok: sformułowanie pisma procesowego

Ustawodawca w treści art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., określił warunki formalne, jakie powinno spełniać pismo strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W art. 46 § 1 p.p.s.a. wskazano wymogi każdego pisma strony, a w art. 46 § 2 p.p.s.a. - pierwszego pisma strony. Dodatkowe wymogi pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego określone zostały w art. 46 § 2a p.p.s.a..