Krywan Tomasz, Paragon jako faktura uproszczona

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Paragon jako faktura uproszczona

Paragon jako faktura uproszczona

Paragon jako faktura uproszczona

Procedura pozwala ustalić czy wystawiany paragon stanowi jednocześnie fakturę uproszczoną.

Paragon jako faktura uproszczona podatnik podatnik paragon nie stanowi faktury uproszczonej paragon stanowi fakturę uproszczoną wystawiony został paragon czy paragon zawiera NIP nabywcy? czy kwota należności ogółem na paragonie przekracza 450 zł lub 100 euro? tak nie tak nie

Krok: wystawiony został paragon

Od 1.01.2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści, tzw. fakturami uproszczonymi –zob. art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u. Do końca 2024 r. fakturami takimi są niekiedy paragony.

Krok: czy paragon zawiera NIP nabywcy?

Faktury uproszczone, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 u.p.t.u., nie muszą zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, a jednocześnie muszą zawierać NIP nabywcy. Warunki te mogą być spełnione w przypadku paragonów ze wskazanym NIP nabywcy.