Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Paragon jako faktura uproszczona

Paragon jako faktura uproszczona

Paragon jako faktura uproszczona

Procedura pozwala ustalić czy wystawiany paragon stanowi jednocześnie fakturę uproszczoną.

Krok: wystawiony został paragon

Od 1.01.2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści, tzw. fakturami uproszczonymi –zob. art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u. Fakturami takimi są niekiedy – jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów (zob. komunikaty dostępne pod adresami https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r oraz https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow) – paragony.

Krok: czy paragon zawiera NIP nabywcy?

Faktury uproszczone, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 u.p.t.u., nie muszą zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, a jednocześnie muszą zawierać NIP nabywcy. Warunki te mogą być spełnione w przypadku paragonów ze wskazanym NIP nabywcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?