Krywan Tomasz, Państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury IOSS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury IOSS

Państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury IOSS

Państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby szczególnej procedury IOSS

Procedura pozwala ustalić jakie państwo członkowskie jest państwem członkowskim identyfikacji na potrzeby procedury IOSS.

Państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury IOSS podatnik podatnik państwem członkowskim identyfikacji na potrzeby procedury IOSS jest państwo, w którym podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej państwem członkowskim identyfikacji na potrzeby procedury IOSS jest jedno z państw członkowskich, w których podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej państwem członkowskim identyfikacji na potrzeby procedury IOSS jest wybrane przez podatnika państwo członkowskie państwem członkowskim identyfikacji na potrzeby procedury IOSS jest państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej podatnik zamierza korzystać z procedury IOSS czy podatnik posiada na terytorium UE siedzibę działalności gospodarczej? czy podatnik posiada na terytorium UE stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? czy podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE? tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik zamierza korzystać z procedury IOSS

Przepisami art. 138a–138h ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli tzw. procedura IOSS (zob. również procedura Procedura IOSS).

Podatnicy korzystający z tej procedury VAT z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczają za pośrednictwem tzw. państwa członkowskiego identyfikacji. To, jakie państwo członkowskie jest dla danego podatnika państwem członkowskim identyfikacji, wskazują przepisy art. 138a pkt 5 u.p.t.u.

Krok: czy podatnik posiada na terytorium UE siedzibę działalności gospodarczej?

Z punktu widzenia ustalania państwa członkowskiego identyfikacji na potrzeby procedury IOSS pierwszą grupę podatników stanowią podatnicy posiadający na terytorium Unii Europejskiej siedzibę działalności gospodarczej.