Krywan Tomasz, Kod GTU_12

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_12

Kod GTU_12

Kod GTU_12

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_12.

Kod GTU_12 podatnik podatnik czy świadczona usługa jest usługą firm centralnych? czy świadczona usługa jest usługą w zakresie pozaszkolnych form edukacji? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_12 czy świadczona usługa jest usługą marketingową lub reklamową? czy świadczona usługa jest usługą badania rynku i opinii publicznej? czy świadczona usługa jest usługą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_12 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą świadczenie usługi czy świadczona usługa jest usługą doradczą? czy świadczona usługa jest usługą w zakresie rachunkowości i audytu finansowego? czy świadczona usługa jest usługą prawną? czy świadczona usługa jest usługą zarządczą? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą świadczenie usługi

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_12. Do usług oznaczanych tym oznaczeniem należą niektóre usługi niematerialne.

Krok: czy świadczona usługa jest usługą doradczą?

Pierwszą kategorię usług oznaczanych kodem GTU_12 stanowią usługi doradcze, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19).