Krywan Tomasz, Kod GTU_07

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_07

Kod GTU_07

Kod GTU_07

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_07.

Kod GTU_07 podatnik podatnik czy towar jest objętym kodem CN 8705 pojazdem silnikowym specjalnego przeznaczenia, innym niż te te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_07 czy towar jest objętym kodem CN 8706 podwoziem wyposażonym w silnik do pojazdów silnikowych objętych kodami CN od 8701 do 8705? czy towar jest objętym kodem CN 8707 nadwoziem do pojazdów silnikowych objętych kodami CN od 8701 do 8705? czy towar jest objętym kodem CN 8708 częścią lub akcesorium do pojazdów silnikowych objętych kodami CN od 8701 do 8705? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_07 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest ciągnikiem objętym kodem CN 8701? czy towar jest pojazdem silnikowym do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą objętym kodem CN 8702? czy towar jest innym samochodem lub pozostałym pojazdem silnikowym przeznaczonym zasadniczo do przewozu osób? czy towar jest objętym kodem CN 8704 pojazdy silnikowym do transportu towarów? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_07. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą pojazdy oraz części (CN od 8701 do 8708).

Krok: czy towar jest ciągnikiem objętym kodem CN 8701?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_07 stanowią objęte kodem CN 8701 ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709).