Krywan Tomasz, Kod GTU_06

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_06

Kod GTU_06

Kod GTU_06

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_06.

Kod GTU_06 podatnik podatnik czy towar jest konsolą do gier lub innym urządzeniem do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (PKWiU ex 26.40.60.0)? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_06 czy towar jest kasetą z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub tonerem z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)? czy towar jest cyfrowym aparatem fotograficznym lub cyfrową kamerą (PKWiU 26.70.13.0)? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_06 czy towar jest komputerem inną maszyną do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)? czy towar jest dyskiem twardym (PKWiU ex 26.20.21.0)? czy towar jest dyskiem SSD (PKWiU ex 26.20.22.0, PKWiU ex 58.29.11.0, PKWiU ex 58.29.29.0 lub PKWiU ex 59.11.23.0)? czy towar jest telefonem komórkowym (PKWiU ex 26.30.22.0)? podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towarem jest toner bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)? czy towar jest kasetą z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)? czy towarem jest folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)? czy towar jest procesorem (PKWiU ex 26.11.30.0)? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_06. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, określone w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., a także folia typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika.

Krok: czy towarem jest toner bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_06 stanowią wymienione w poz. 7 załącznika nr 15 do u.p.t.u. tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0).