Krywan Tomasz, Kod GTU_01

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_01

Kod GTU_01

Kod GTU_01

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_01.

Kod GTU_01 podatnik podatnik wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_01 wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_01 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest napojem alkoholowym o zawartości alkoholu powyżej 1,2%? czy towar jest piwem? czy towar jest napojem alkoholowym będącym mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w którym zawartość alkoholu przekracza 0,5%? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTUT.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_01. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą napoje alkoholowe.

Krok: czy towar jest napojem alkoholowym o zawartości alkoholu powyżej 1,2%?

Do towarów oznaczanych kodem GTU_01 należą napoje alkoholowe o zawartości alkoholu 1,2% (CN od 2203 do 2208).