Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedura pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie danej transakcji w nowym JPK_VAT.

Krok: podatnik wykazuje transakcję w nowym JPK_VAT

W dniu 1.10.2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Towarzyszy temu wejście w życia rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej r.s.z.d. Rozporządzenie to przewiduje, m.in., wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 r.s.z.d.). Podobne oznaczenia są wykazywane w nowym JPK_VAT.

Krok: czy transakcja jest wykazywana w części sprzedażowej nowego JPK_VAT?

Większość, tj. 13 z 15 oznaczeń transakcji jest wykazywana w części sprzedażowej nowego JPK_VAT. Tylko 2 z 15 oznaczeń jest wykazywana w części zakupowej nowego JPK_VAT.