Krywan Tomasz, Oznaczenia dowodów zakupu w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Oznaczenia dowodów zakupu w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia dowodów zakupu w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia dowodów zakupu w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedura pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie dowodu zakupu w nowym JPK_VAT.

Oznaczenia dowodów zakupu w nowym JPK_VAT (GTU) podatnik podatnik należy zastosować oznaczenie „MK” należy zastosować oznaczenie „WEW” należy zastosować oznaczenie „VAT_RR” nie należy w szczególny sposób oznaczać dowodu zakupu podatnik wykazuje w nowym JPK_VAT dowód zakupu czy dowodem zakupu jest faktura VAT RR? czy dowodem zakupu jest dowód wewnętrzny? czy dowodem zakupu jest faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego VAT metodą kasową? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w nowym JPK_VAT dowód zakupu

W dniu 1.10.2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Towarzyszy temu wejście w życia rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej r.s.z.d. Rozporządzenie to przewiduje, m.in., wprowadzenie obowiązku szczególnego oznaczania niektórych dowodów zakupu (zob. § 11 ust. 8 r.s.z.d.). Podobne oznaczenia są wykazywane w nowym JPK_VAT.

Krok: czy dowodem zakupu jest faktura VAT RR?

Pierwszym z dowodów zakupu oznaczanych w szczególny sposób w nowym JPK_VAT jest faktura VAT RR, czyli faktura wystawiana przez czynnego podatnika VAT nabywającego produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego.