Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU) - OpenLEX

Krywan Tomasz, Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedura pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie dowodu sprzedaży w nowym JPK_VAT.

Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym JPK_VAT (GTU) podatnik podatnik należy zastosować oznaczenie „FP” należy zastosować oznaczenie „WEW” należy zastosować oznaczenie „RO” nie należy w szczególny sposób oznaczać dowodu sprzedaży podatnik wykazuje dowód sprzedaży w nowym JPK_VAT czy dowodem sprzedaży jest dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących? czy dowodem sprzedaży jest dowód wewnętrzny? czy dowodem sprzedaży jest faktura wystawiona do paragonu? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje dowód sprzedaży w nowym JPK_VAT

W dniu 1.10.2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Towarzyszy temu wejście w życia rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej r.s.z.d. Rozporządzenie to przewiduje, m.in., wprowadzenie obowiązku szczególnego oznaczania niektórych dowodów sprzedaży (zob. § 10 ust. 5 r.s.z.d.). Podobne oznaczenia są wykazywane w nowym JPK_VAT.

Krok: czy dowodem sprzedaży jest dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących?

Pierwszym z dowodów sprzedaży oznaczanych w szczególny sposób w nowym JPK_VAT jest dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.