Kidyba Andrzej, Otwarcie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Autorzy:

Otwarcie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwarcie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwarcie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura ma na celu przedstawienie przebiegu otwarcia likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

spółka z o.o. spółka z o.o. czy orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki stało się prawomocne? skutki w zakresie osobowości prawnej skutki prawne w sferze dopłat skutki otwarcia likwidacji skutki prawne w sferze podziału zysku i majątku spółki między wspólników czy zaistniały przyczyny otwarcia likwidacji? otwarcie likwidacji dochodzi do skutku inne przyczyny rozwiązania spółki powzięcie uchwały przez wspólników czy uchwała została powzięta? rozwiązanie spółki orzeczeniem sądu kontynuacja procedury likwidacyjnej zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki skutki w zakresie firmy skutki prawne w sferze reprezentacji spółki nie dochodzi do otwarcia likwidacji czy mimo zaistnienia przyczyn rozwiązania spółka przechodzi w stan likwidacji? rozwiązanie bez likwidacji rodzaje przyczyn rozwiązania spółki nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki

Otwarcie likwidacji oznacza początek procesu likwidacyjnego. Wszczęcie postępowania likwidacyjnego stanowi następstwo zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (por. procedurę: Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Krok: czy zaistniały przyczyny otwarcia likwidacji?

Po otwarciu likwidacji powinno być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne, które, jeżeli się zakończy, prowadzi do definitywnego ustania działalności spółki (A. Kidyba, Komentarz do art. 274 k.s.h., LEX/el. 2013).