Piaskowska Olga Maria, Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 listopada 2023 r.
Autorzy:

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca spadkobierca przed upływem 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania złożenie oświadczenia przed notariuszem możliwy przebieg postępowania w ciągu 6 miesięcy dopuszczalność złożenia oświadczenia spadkowego złożenie oświadczenia przed sądem chęć złożenia oświadczenia spadkowego możliwy przebieg postępowania po upływie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania brak możliwości złożenia oświadczenia spadkowego potrzeba złożenia oświadczenia spadkowego możliwy przebieg postępowania niezłożenie oświadczenia spadkowego spadkodawca spadkodawca śmierć spadkodawcy i otwarcie spadku

Krok: śmierć spadkodawcy i otwarcie spadku

W myśl art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

W chwili otwarcia spadku następuje dziedziczenie, tj. następstwo prawne po osobie zmarłej o charakterze sukcesji uniwersalnej. Według stanu rzeczy istniejącego na ten dzień określa się:

1) następców prawnych, tj. spadkobierców zmarłego;

2) skład spadku (prawa i obowiązki majątkowe przechodzące na spadkobierców), a także:

3) osoby uprawnione do zachowku po zmarłym.

Ponadto z chwilą otwarcia spadku może też mieć miejsce następstwo prawne pod tytułem szczególnym, np.: nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 9811 § 1 k.c.).

Krok: potrzeba złożenia oświadczenia spadkowego

Po otwarciu spadku spadkobierca może złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nie ma jednak takiego obowiązku.