Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autor:

Oświadczenie o nieruchomościach i ruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego

Oświadczenie o nieruchomościach i ruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego

Oświadczenie o nieruchomościach i ruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego

Procedura dotyczy trybu składania oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Krok: prowadzone jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa

Wyjawienie majątku jako instytucja zabezpieczająca wykonanie zobowiązania podatkowego realizowana jest wyłącznie w przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Spełnione muszą być wszystkie przesłanki ewentualnego dokonania zabezpieczenia, a więc istnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane.

Krok: wezwanie strony do złożenia oświadczenia

W toku postępowania podatkowego lub kontroli, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia, którego zakres przedmiotowy dotyczy informacji niezbędnych dla ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji gdy organ nie dysponuje danymi potrzebnymi do tego celu. Wyjawienie majątku może nastąpić wyłącznie na żądanie organu podatkowego. Podmiotami uprawnionymi do żądania wyjawienia majątku są urzędy i izby skarbowe oraz przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, mające prawo do złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej lub ustanowienia zastawu skarbowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?