Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Prawo przystąpienia do Pracowniczych Planów kapitałowych (PPK) określonym przepisami przysługuje osobom zatrudnionym u podmiotu zobowiązanego do tworzenia PPK.

Krok: Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK

Podmiotami zobowiązanymi do tworzenia PPK są podmioty zatrudniające pracowników na podstawie przepisów ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, nakładców, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie spółek rolniczych, zleceniodawcy zatrudniający osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy świadczenia usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podmioty, w których działa rada nadzorcza.

Krok: Czy osoba jest uprawniona do przystąpienia do PPK

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację