Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Opracowanie instrukcji bhp maszyny

Opracowanie instrukcji bhp maszyny

Opracowanie Instrukcji BHP maszyny

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Krok: opracowanie treści instrukcji

Pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Krok: ogólne warunki użytkowania maszyny

Instrukcja powinna w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać ogólne warunki użytkowania maszyny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację