Opracowanie instrukcji bhp maszyny - OpenLEX

Majer Roman, Opracowanie instrukcji bhp maszyny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Opracowanie instrukcji bhp maszyny

Opracowanie instrukcji bhp maszyny

Opracowanie Instrukcji BHP maszyny

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Opracowanie instrukcji bhp maszyny pracodawca pracodawca czynności do wykonania po zakończeniu pracy postępowanie w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników zapoznanie z instrukcją bhp pracowników opracowanie treści instrukcji ogólne warunki użytkowania maszyny czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych

Krok: opracowanie treści instrukcji

Pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Krok: ogólne warunki użytkowania maszyny

Instrukcja powinna w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać ogólne warunki użytkowania maszyny.