Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Osoby fizyczne posiadające wolne środki finansowe mogą je inwestować i uzyskiwać przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w niniejszej procedurze.

Krok: kapitały pieniężne

Kapitały pieniężne i prawa majątkowe stanowią jedno źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Jeden z rodzajów takich przychodów powstaje w przypadku wniesienia wkładów niepieniężnych - zob. procedura Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT).

Ważne! Odsetki od pożyczek udzielanych w ramach działalności gospodarczej stanowią przychody z tej działalności.

Krok: rodzaj rozliczenia

Omawiane przychody mogą być rozliczane przez płatnika lub bezpośrednio przez podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?