Opodatkowanie zysków kapitałowych - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie zysków kapitałowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 listopada 2020 r.
Autorzy:

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Osoby fizyczne posiadające wolne środki finansowe mogą je inwestować i uzyskiwać przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w niniejszej procedurze.

Opodatkowanie zysków kapitałowych podatnik lub płatnik podatnik lub płatnik rozliczenie podatku przez płatnika uwzględnienie zapisów umów międzynarodowych rodzaj rozliczenia rozliczanie podatku przez podatnika potrącenie kosztów uzyskania kapitały pieniężne (!) przychody  rozliczane przez  płatnika (!) przychody  rozliczane przez  podatnika (!) uwzględnienie  zapisów umów  międzynarodowych potrącenie kosztów uzyskania

Krok: kapitały pieniężne

Kapitały pieniężne i prawa majątkowe stanowią jedno źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Jeden z rodzajów takich przychodów powstaje w przypadku wniesienia wkładów niepieniężnych - zob. procedura Wkład do spółki kapitałowej - konsekwencje w zakresie PIT).

Ważne! Odsetki od pożyczek udzielanych w ramach działalności gospodarczej stanowią przychody z tej działalności.

Krok: rodzaj rozliczenia

Omawiane przychody mogą być rozliczane przez płatnika lub bezpośrednio przez podatnika.