Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom podatkowym

Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom podatkowym

Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom podatkowym

Cudzoziemcy mogą podlegać opodatkowaniu na kilka różnych sposobów. Forma opodatkowania zależna jest od kilku czynników, takich jak: miejsce wykonywania pracy czy forma zatrudnienia. Okazuje się, że istotne może okazać się także obywatelstwo i wola podatnika. Niniejsza procedura ma za zadanie uporządkowanie wiedzy na ten temat.

Krok: (!) zatrudnienie nierezydenta

Dla celów podatkowych istotny jest podział podatników na:

1) rezydentów podatkowych - mają oni miejsce zamieszkania w Polsce,

2) nierezydentów podatkowych - nie mają oni miejsca zamieszkania w Polsce.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dla celów podatkowych ważne jest to, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z 27.11.2012 r., I SA/Łd 628/12, aby ustalić miejsce zamieszkania podatnika według przepisów krajowych organy podatkowe muszą zbadać, czy podatnik przebywa w danym roku podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni lub czy posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Przez zatrudnienie na użytek niniejszej procedury będziemy rozumieć zarówno stosunek pracy, jak i umowy cywilnoprawne.

Uwaga! Ryzyko: Ustalenie miejsca zamieszkania, a tym samym rezydencji podatkowej może sprawić duże kłopoty. Brak stempla w paszporcie powoduje, że trudno jest ustalić czas pobytu w Polsce. Z kolei centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) jest pojęciem zdecydowanie nieostrym - wyznacza go rodzina, znajomi, miejsce pracy i wiele innych czynników.

Krok: miejsce wykonywania usług

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (nierezydenci podatkowi), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?