Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej (PIT)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej (PIT)

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej (PIT)

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej (PIT)

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Mimo że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, podlega ona CIT.

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej (PIT) płatnik płatnik przychody kapitałowe pomniejszane o zapłacony CIT rozliczenie ryczałtu przychody kapitałowe uzyskanie przychodów przez spółkę rodzaj wspólnika komplementariusz akcjonariusz komplementariusz akcjonariusz

Krok: uzyskanie przychodów przez spółkę

Spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne podlegają obecnie podatkowi dochodowemu od osób prawnych - analogicznie, jak spółki z o.o. i spółki akcyjne.

Krok: rodzaj wspólnika

Omawiane spółki są rodzajem spółek osobowych.

W spółce komandytowej za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W spółce komandytowo akcyjnej co najmniej jeden z jej udziałowców (akcjonariusz) uzyskuje przychody z opóźnieniem dopiero z chwilą wypłaty dywidendy.