Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT)

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT)

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT)

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Formalnie rzecz biorąc, ani komandytariusz, ani akcjonariusz nie jest przedsiębiorcą, ale ich dochody w spółce były opodatkowane na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców (u komplementariusza przychód powstawał na bieżąco, a u akcjonariusza przychód powstawał dopiero z chwilą wypłaty dywidendy).

Od 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowa zaczęła być opodatkowana CIT, wobec czego zmianie uległy także kwestie związane z rozliczaniem PIT przez wspólników.

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) płatnik płatnik przychody kapitałowe pomniejszane o zapłacony CIT rozliczenie ryczałtu przychody kapitałowe uzyskanie przychodów przez spółkę rodzaj wspólnika komplementariusz akcjonariusz komplementariusz akcjonariusz

Krok: uzyskanie przychodów przez spółkę

Spółki komandytowo-akcyjne podlegają obecnie podatkowi dochodowemu od osób prawnych - analogicznie, jak spółki z o.o. i spółki akcyjne.

Krok: rodzaj wspólnika

Spółka komandytowo-akcyjna jest rodzajem spółki osobowej, ale istotnie różni się od pozostałych spółek. Co najmniej jeden z jej udziałowców (akcjonariusz) uzyskuje przychody z opóźnieniem dopiero z chwilą wypłaty dywidendy.