Bartosiewicz Adam, Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WNT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WNT

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WNT

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WNT

Procedura ma na celu zaprezentowanie zasad obejmowania podatkiem od towarów i usług zaliczek płaconych w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WNT podatnik podatnik płatność zaliczki otrzymanie towarów płatność do konkretnego nabycia obowiązek podatkowy tak nie

Krok: płatność zaliczki

Zapłata zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rodzi pytanie o sposób i termin opodatkowania tego zdarzenia.

Krok: otrzymanie towarów

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - mając także na uwadze uzasadnienie projektu ustawy nowelizacyjnej oraz brak szczególnego przepisu odnoszącego się do zaliczek - zapłacenie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest neutralne podatkowo. Nie wywołuje to żadnych skutków podatkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w związku z wykonaniem dostawy przez zagranicznego podatnika i wystawieniem faktury dokumentującej tę dostawę bądź otrzymaniem towarów będących przedmiotem tej dostawy.