Bartosiewicz Adam, Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WDT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WDT

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WDT

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WDT

Procedura ma na celu zaprezentowanie zasad obejmowania podatkiem od towarów i usług zaliczek otrzymywanych na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet WDT dostawca dostawca otrzymanie zaliczki wykonanie dostawy płatność do konkretnej dostawy obowiązek podatkowy tak nie

Krok: otrzymanie zaliczki

Otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy rodzi pytanie o sposób i termin opodatkowania tego zdarzenia.

Krok: wykonanie dostawy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami - mając także na uwadze uzasadnienie projektu ustawy nowelizacyjnej oraz brak szczególnego przepisu odnoszącego się do zaliczek - otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy jest neutralne podatkowo. Nie wywołuje to żadnych skutków podatkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w związku z wykonaniem dostawy i wystawieniem faktury dokumentującej tę dostawę, bądź wydaniem towarów będących przedmiotem tej dostawy.