Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0% - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0%

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0%

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0%

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0%

Procedura ma na celu przedstawienie zasad opodatkowania zaliczek na poczet eksportu towarów stawką 0% VAT.

Opodatkowanie VAT zaliczek na poczet eksportu stawką 0% podatnik podatnik wywóz w ustalonym terminie wywóz w ciągu 6 miesięcy korekta podatku nastąpił wywóz oczekiwanie na wywóz wywóz i spełnienie warunków formalnych otrzymanie zaliczki stawka 0% korekta stawki 0% inny termin wywozu nie tak nie tak tak nie

Krok: otrzymanie zaliczki

Otrzymanie zaliczki na poczet czynności opodatkowanej powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Nie inaczej jest w przypadku eksportu towarów. Tutaj otrzymanie zaliczki również powoduje powstanie obowiązku podatkowego (także w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Z uwagi na specjalne zasady opodatkowania eksportu towarów stawką 0% VAT w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) są także specjalne regulacje odnoszące się do opodatkowania zaliczek na poczet eksportu towarów stawką 0% VAT.

Krok: stawka 0%

Po jej otrzymaniu zaliczka powinna zostać zadeklarowana w ewidencji oraz deklaracji VAT za miesiąc (kwartał) jej otrzymania ze stawką 0% VAT.