Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych

Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych

Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych

Usługi edukacyjne mogą być albo opodatkowane podstawową stawką VAT, albo zwolnione od tego podatku. Rozróżnienie, kiedy należy płacić VAT, a kiedy można tego uniknąć, jest jednak dość trudne. Niniejsza procedura ma na celu pomoc w tym zakresie.

Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych podatnik podatnik podatnik wybrał zwolnienie do 150.000 zł powyżej 150.000 zł wartość sprzedaży rodzaj zwolnienia stawka 23% podatnik zrezygnował ze zwolnienia zwolnienie z VAT formy określone w odrębnych przepisach (!) posiadanie  akredytacji (!) finansowanie  ze środków  publicznych udział środków publicznych świadczenie usług edukacyjnych szkoły, uczelnie, jednostki PAN itp. nauczanie prywatne języki obce (!) kształcenie  zawodowe lub  przekwalifikowanie  zawodowe ? ? powyżej limitu w ramach limitu tak nie tak nie w całości w części poniżej 70% co najmniej 70% nauczyciele osoby niebędące nauczycielami

Krok: świadczenie usług edukacyjnych

Usługi edukacyjne umożliwiają poszerzenie wiedzy i umiejętności.

Świadczenie takich usług jest czynnością opodatkowaną VAT - podatek zazwyczaj płaci się według stawki podstawowej. W niektórych przypadkach można jednak skorzystać ze zwolnień o charakterze podmiotowym, przedmiotowym lub mieszanym.

Zwolnienia dotyczące usług edukacyjnych obejmują także często usługi i dostawy ściśle z nimi powiązane, o ile są wykonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zwolnienie nie ma jednak zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej od podatku lub

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Warto przy tym zwrócić uwagę na problematykę egzaminów. Z jednej strony egzamin jest elementem kształcenia, co oznacza że przeprowadzanie egzaminów należy uznać za rodzaj usługi edukacyjnej (przemawiałoby to za zastosowaniem zwolnienia podatkowego). Z drugiej strony - sam egzamin przeprowadzony bez nauki jest uznawany za usługę inną niż edukacyjna, a w konsekwencji organy podatkowe domagają się VAT naliczonego według stawki podstawowej (zob. wyrok WSA w w Gliwicach z dnia 23 lipca 2013 r., III SA/Gl 1007/13).

Krok: rodzaj zwolnienia

Usługi edukacyjne domyślnie podlegają opodatkowaniu. Istnieje jednak szereg możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku.