Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło

Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło

Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło

Do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych należą umowy zlecenia i umowy o dzieło. Procedura pokazuje sposoby ich opodatkowania.

Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło podatnik podatnik opodatkowanie w ramach działalności gospodarczej samoobliczenie podatku płatnik płatnik rozliczenie kosztów rzeczywistych koszty rzeczywiste >20% koszty 20% (!) podatek wg  skali brak polskiego podatku ryczałt 20% ryczałt 17% (!) umowa  z prawami  autorskimi rozliczenie autorskich kosztów rzeczywistych (!) koszty 50% koszty rzeczywiste >50% wypłata świadczeń umowa w ramach działalności gospodarczej umowa do 200 zł umowa z nierezydentem umowa wykonywana w Polsce tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: wypłata świadczeń

Przychodami są:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz

2) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Krok: umowa w ramach działalności gospodarczej

Umowy cywilnoprawne mogą być zawierane w ramach działalności gospodarczej; wtedy wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ich rozliczania. W pozostałych przypadkach omawiane przychody pochodzą ze źródła określanego jako działalność wykonywana osobiście. Jeżeli wykonawca umowy świadczy swoje usługi w ramach działalności gospodarczej, powinien złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie – zazwyczaj jednak w przypadku relacji B2B firmowy charakter relacji wynika po prostu z zawartej umowy.