Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników

Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników

Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników

Procedura ma na celu przedstawienie zakresu opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.

Krok: świadczenia na rzecz pracowników

W ramach stosunku pracy pracownicy mogą otrzymywać rozmaitego rodzaju świadczenia. Podstawowe znaczenie mają wypłaty pieniężne, choć w ramach stosunku pracy pracownicy mogą otrzymywać świadczenia rzeczowe, a niekiedy inne korzyści, które z punktu widzenia przepisów podatkowych traktowane są jako przychody.

Krok: kwalifikacja przychodów jako przychody ze stosunku pracy

Generalnie o zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., czy również inna osoba niezwiązana z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny danego świadczenia wypłacanego na rzecz określonej osoby z istniejącym stosunkiem pracy (zob. wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., II FSK 251/08; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2005 r., I SA/Wr 1038/03). W tym miejscu należy poczynić 3 istotne zastrzeżenia.

Otrzymane przez pracownika świadczenia, których podstawą jest stosunek pracy, należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy. Bez znaczenia dla ich kwalifikacji pozostaje fakt, iż zostały one wypłacone pracownikowi, który przebywa na urlopie wychowawczym czy macierzyńskim i nie uzyskuje od pracodawcy innych przychodów. Oznacza to, że pracodawca - jako płatnik - przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń, w tym również z ZFŚŚ, tj. dofinansowania do wypoczynku oraz wartości bonów towarowych, powinien zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy świadczenia te otrzymuje pracownik, który przebywa na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim i nie uzyskuje od pracodawcy innych przychodów (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 marca 2008 r., ILPB1/415-11/08-2/AMN).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?